Pikaspon

De Stichting Pikaspon is opgeheven per 1 januari 2022

De stichting Pikaspon is opgericht op 28 juni 2005. De stichting heeft als doel  "Het verlenen van humanitaire hulp in ontwikkelingslanden". Pikaspon staat voor Pieter, Karin en sponsors. Per 1 januari 2008 is de stichting Pikaspon door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende instelling.

Logo Pikaspon

Pikaspon is een kleine, maar zeer efficiënte hulporganisatie. Waar grote hulporganisaties doorgaans noodgedwongen veel overhead hebben, werkt PikaSpon snel en direct.
Hierdoor komt iedere Euro op de juiste plaats. Allemaal zo efficiënt mogelijk. De reizen die vanuit Nederland gemaakt worden naar Sri Lanka betalen we uit eigen zak. Daarvoor wordt geen geld gebruikt dat door sponsoren betaald is. Pikaspon werkt snel, direct en zoveel mogelijk met lokale mensen en bedrijven.

Financiën 2020

Pikaspon heeft in het jaar 2020 ruim €22.000,00 aan donaties mogen ontvangen. Hiervoor onze grote dank. We hebben in 2020 voor ruim €38.000,00 weer een aantal mooie projecten in Sri Lanka kunnen opstarten en afronden.


Financiële jaarverslagen en accountantsverklaringen

2020: Klik om het Financieel jaarverslag 2020 en de Accountantsverklaring 2020 te bekijken;

2019: Klik om het Financieel jaarverslag 2019 en de Accountantsverklaring 2019 te bekijken;

2018: Klik om het Financieel jaarverslag 2018 en de Accountantsverklaring 2018 te bekijken;

2017: Klik om het Financieel jaarverslag 2017 en de Accountantsverklaring 2017 te bekijken;

2016: Klik om het Financieel jaarverslag 2016, de Accountantsverklaring 2016 en de Baten-Lasten 2016 te bekijken;

2015: Klik om het Financieel jaarverslag 2015 en de Accountantsverklaring 2015 en de Baten-Lasten 2015 te bekijken;

2014: Klik om het Financieel jaarverslag 2014 en de Accountantsverklaring 2014 en de Baten-Lasten 2014 te bekijken;

2013: Klik om het Financieel jaarverslag van 2013 en de Accountanstverklaring 2013 en de Baten-Lasten 2013 te bekijken;

2012: Klik hier om het Financieel jaarverslag van 2012 en hier om de Accountantsverklaring 2012 te bekijken; Klik hier om de de Baten-Lasten 2012 te bekijken;

2011: Klik hier om het Financieel jaarverslag van 2011 en de Accountantsverklaring te bekijken;

2010: Klik hier om het Financieel jaarverslag van 2010 en de Accountantsverklaring te bekijken;

2009: Klik hier om het Financieel jaarverslag van 2009 en de Accountantsverklaring te bekijken;

2008: Klik hier om het Financieel jaarverslag van 2008 en de Accountantsverklaring te bekijken; 

2007: Klik hier om het Financieel jaarverslag 2007 en de Accountantsverklaring te bekijken.